Klauzula informacyjna RODO

SPIS TREŚCI:
I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH
II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE 2CS SP. Z O.O.
III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 2CS SP. Z O.O.
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW 2CS SP. Z O.O.
V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ Z UDZIAŁEM 2CS SP. Z O.O.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

2) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

3) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celach:
a. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
b. marketingowych oraz promocji produktów i usług administratora;
c. przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora lub inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z administratorem, jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie takich informacji;
d. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w odniesieniu do podanego przez Panią/Pana numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez administratora lub dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z administratorem, jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE 2CS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

11) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183 (zasady przetwarzania Pani/Pana danych przez dostawców poszczególnych serwisów społecznościowych, w związku z korzystaniem z tych serwisów, określone są odrębnie przez dostawców tych serwisów);

12) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

13) administrator ma dostęp do następujących Pani/Pana danych: dane statystyczne dotyczące wizyt na profilach społecznościowych administratora, dane dostępne w ramach Pani/Pana profili publicznych w serwisach społecznościowych, dane umożliwiające nawiązanie z Panią/Panem kontaktu poprzez komunikatory dostępne w ramach serwisów społecznościowych;

14) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez administratora profili społecznościowych na warunkach określonych przez administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych, w tym w szczególności poprzez informowanie za ich pomocą o działalności administratora, promowanie różnych wydarzeń organizowanych przez administratora, budowanie i utrzymywanie społeczności oraz komunikowanie z użytkownikami serwisów za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisów, a także w celach statystycznych i reklamowych realizowanych poprzez narzędzia dostarczane przez poszczególne serwisy społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

15) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem, jak również właścicielom poszczególnych serwisów społecznościowych (na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów);

16) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

17) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w pkt 4;

18) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

19) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

20) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych uniemożliwi przeglądanie profili społecznościowych administratora, pozostawianie komentarzy lub komunikowanie z administratorem za pośrednictwem poszczególnych serwisów społecznościowych;

21) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 2CS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

22) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

23) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

24) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi (w szczególności w drodze telefonicznej, mailowej lub podczas bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami administratora) przetwarzane będą w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienia oferty lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, jeżeli przekazanie danych ma na celu zawarcie umowy;

25) Podstawą prawną przetwarzania przez administratora jest art. 6 ust.1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

26) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

27) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

28) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu zakończenia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

29) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

30) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

31) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

32) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW 2CS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

33) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

34) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

35) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez kontrahenta administratora, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach administratora z kontrahentem;

36) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy łączącej administratora z kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wypełniania obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości;
c. realizacji uzasadnionych interesów administratora związanych z relacjami z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

37) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz pozostałe dane przekazane przez kontrahenta administratora, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach administratora z kontrahentem, związane z realizacją umowy z kontrahentem.

38) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

39) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

40) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy łączącej administratora z kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach z administratorem, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z ww. umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej;

41) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

42) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

43) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

44) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że:

45) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

46) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

47) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora;

48) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. w zakresie aktualnie prowadzonego przez administratora procesu rekrutacyjnego – podjęcie przez administratora działań na Pani/Pana żądanie, tj. rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w zakresie procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora w przyszłości – wyrażona przez Panią/Pana zgoda;

49) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem lub podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

50) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

51) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach przez administratora, dane będą przechowane do czasu wycofania zgody;

52) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

53) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

54) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w aktualnie prowadzonym przez administratora procesie rekrutacyjnym;

55) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ Z UDZIAŁEM 2CS SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że:

56) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

57) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

58) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi podczas wydarzeń z udziałem administratora takich, jak np. targi, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

59) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem lub podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

60) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

61) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w związku z którym zostały przekazane lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

62) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

63) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

64) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do otrzymania od administratora oferty;

65) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Marka FLATtoGO i wszelkie prawa autorskie do materiału zaprezentowanego w serwisie flattogo.com należą do IDIT sp. z o.o., Wrocław, Podwale 62a KRS 0000923953 REGON 520078956

hello@flattogo.com